REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG BEAUTY BROW STUDIO

Zapisując się na zabieg w Beauty Brow Studio jednocześnie akceptujesz poniższy regulamin.

zapisy

Zapisy są możliwe przez moment.pl, sms, e-mail lub facebook.

Przed zapisem proszę odwiedzić moją stronę www.beautybrow.pl i sprawdzić przeciwwskazania do zabiegu, zalecenia po zabiegowe oraz lokalizację gabinetu.

Podczas zapisu proszę o udzielenie informacji:

– Czy posiada Pani przeciwwskazania do zabiegu? Lista przeciwwskazań jest umieszczona na www.beautybrow.pl, w przypadku wątpliwości proszę dopytać o szczegóły

– Czy posiada Pani jakiś ślad po makijażu permanentnym? Czy będzie to pierwszy raz?

– Dane potrzebne do rezerwacji (imię, nazwisko, nr telefonu)

Po dokonaniu rezerwacji proszę o wpłatę zadatku (dane znajdują się na www.beautybrow.pl/cennik).

 Zadatek należy wpłacić do dwóch dni od zapisu (48h). W przypadku nie wpłacenia zadatku lub nie przesłania potwierdzenia przelewu nie gwarantuję dostępności miejsca (na dwa dni dokonuje wstępnej rezerwacji, po tym czasie sprawdzam przelewy i ewentualnie wykreślam z terminu).

płatność

Płatność za zabieg podzielona jest na dwa etapy:

– etap pierwszy to zadatek* płatny PRZELEWEM 200zł za makijaż permanentny 

– etap drugi to reszta kwoty płatna w dniu zabiegu GOTÓWKĄ

*Zadatek jest bezzwrotną formą zaliczki za zabieg.

zabieg

 

Informacje jak przygotować się do zabiegu znajdują się na stronie www.beautybrow.pl.

W przypadku nieuiszczenia zadatku w terminie 48 godzin od momentu rezerwacji telefonicznej, REZERWACJA zostanie automatycznie odwołana.

 Zadatek nie przepada w przypadku przełożenia wizyty na późniejszy termin – przełożenie musi nastąpić minimum 24 godziny przed planowaną wizytą. Wtedy zadatek przechodzi na poczet kolejnej wizyty.

Zadatek może być zwrócony tylko w przypadku kiedy klient odwoła swoją rezerwację minimum 24 godziny przed umówionym terminem wizyty (w takiej samej formie jak był wpłacony).

 Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku gdy klient nie stawi się na wizytę w umówionym w rezerwacji terminie , a także gdy spóźni się na wizytę powyżej 20 minut i nie będzie wystarczająco dużo czasu na wykonanie zabiegu lub gdy stawi się o czasie, ale pojawią się przeciwwskazania do zabiegu ze strony klienta.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia listy przeciwwskazań do zabiegu w momencie rezerwacji wizyty.

W przypadku gdyby klientka rozmyśliła się i chciałaby zrezygnować w trakcie wizyty lub pojawiłyby się przeciwwskazania do zabiegu, które należy sprawdzić podczas rezerwacji wizyty, a w przypadku wątpliwości zapytać – zadatek przepada.

 

korekta

 

Drugie spotkanie po miesiącu (korekta, dopigmentowanie) jest w cenie zabiegu, ponieważ jest to drugi etap zabiegu i dopiero po drugim spotkaniu zabieg pigmentacji jest skończony. Powinno się ono odbyć po 4 do max 8 tygodniu po pierwszej pigmentacji. 

Jeśli klientka mieszka za granicą możliwe są odstępstwa od reguły po wcześniejszym poinformowaniu mnie o tym. 

Jeśli klientka nie pojawi się na korekcie bez odwołania bądź odwoła mniej niż 24h przed – spotkanie bezpłatne przepada i kolejna korekta będzie liczona wg cennika (200zł).

Jeśli klientka spóźni się na pigmentację powyżej 20 minut mogę odmówić wykonania zabiegu tego dnia, jeżeli mam zapisane kolejne klientki, a nowy termin korekty będzie liczony wg cennika (200zł).

W przypadku potrzeby korekty z inicjatywy klientki, (gdy miała już bezpłatną obowiązkową korektę) jest ona liczona wg cennika (200 zł). W przypadku gdyby klientka na własne życzenie zrezygnowała z dopigmentowania musi sobie zdawać sprawę, że zabieg nie jest skończony i efekt może różnić się od prawidłowo wykonanej pigmentacji po dwóch spotkaniach, ponadto pigment może utrzymywać się w skórze krócej.

 

ankieta

 

Przez zabiegiem klientka wypełnia ankietę zdrowotną i zgodę na zabieg.

Wszelkie zatajone informacje na temat chorób, zażywanych leków i stanu zdrowia mogą wpłynąć negatywnie na efekt zabiegu pigmentacji m.in. na odcień pigmentu w skórze, przyjmowanie się pigmentu i trwałość makijażu permanentnego.

 

ODŚWIEŻENIE

 

Każdy makijaż permanentny, aby był estetyczny i miał odpowiedni odcień trzeba co jakiś czas odświeżać. W zależności od pigmentowanego obszaru zaleca się, aby odświeżenie odbywało się co około 1 – 1,5 roku.

Koszt odświeżenia dostępny jest w cenniku na stronie internetowej.

PIGMENTACJA NAPRAWCZA

Jeśli  klientka posiada stary ślad po makijażu permanentnym od razu przy zapisie powinna mnie o tym powiadomić i pokazać się osobiście na konsultacji lub przesłać wysokiej jakości zdjęcia twarzy i obszaru pigmentowanego, abym mogła ocenić czy podejmę się pigmentacji naprawczej i uda mi się estetycznie zakryć pozostałości. Nawet, jeśli wg klientki już nic nie widać to poproszę mnie uprzedzić, ponieważ często to co dla klientki jest już niewidoczne przy ponownej pigmentacji ma znaczenie.

ZALECENIA

 

W trakcie pigmentacji opowiadam klientce jak pielęgnować miejsce zabiegowe, wręczam również te informacje na kartce. Proszę ściśle przestrzegać zaleceń!

Tylko stosując się do moich wytycznych miejsce pigmentowane ładnie się zagoi a pigment przyjmie się w odpowiednim stopniu. 

Efekt końcowy zabiegu makijażu permanentnego różni się w zależności od wieku, typu skóry, ekspozycji na słońce, pielęgnacji skóry, chorób, hormonów itp. 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Odpowiedzi na FAQ znajdują się na stronie www.beautybrow.pl/faq

 

 

Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści tego regulaminu.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 

P.S.

Kochane! Wszystkie te zasady są po to abyśmy się dobrze zrozumiały, spisałam je w formie regulaminu, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

 Mam nadzieje, że po jego przeczytaniu zapisy będą przebiegać sprawnie. 

Proszę, szanujmy swój czas i pilnujmy terminów (zadatku i wizyt)

Dziękuję i do zobaczenia 🙂

Marta Burdzy

Beauty Brow Studio

www.beautybrow.pl

 

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Beauty Brow Studio

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Burdzy, prowadząca działalność
  gospodarczą pod nazwą Marta Burdzy, ul. Nocznickiego 27/U1, 01 – 918 Warszawa;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marta Burdzy.

II. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez salon Beauty Brow Studio, ul. Nocznickiego
27/U1, 01-918 Warszawa, tel. +48 533 395 399, adres mailowy info@beautybrow.pl w celu:
1.wykonywania umowy zawartej z salonem o wykonanie usługi, której Pani/Pan jest stroną
(osoba, której dane dotyczą), w związku z wykorzystywaniem danych szczególnej kategorii
podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. wyraźna zgoda klienta w formie
oświadczenia woli,

 1. podjęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy
  o wykonanie usługi w salonie, tj. dokonanie zapisu na zabieg (usługę), zmiana terminu
  wizyty, kontakt z klientem, odwołanie wizyty, wykonanie zabiegu – zgodne z zasdami
  wymienionymi w art. 5 RODO (poprzez kontakt osobisty, poprzez media społecznościowe,
  kontakt telefoniczny i mailowy),
 2. marketingu usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w
  tym telefon oraz email podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania (w tym
danych dotyczących stanu zdrowia), może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie wybranej usługi.

IV. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany
i podane dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego
wykonania umowy, nie dłużej jenak niż do przedawnienia dochodzenia ewenutalnych roszczeń,

mogących wyniknąć z zawartej umowy.

VI. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na
  podstawie wskazanych powyżej,
 2. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 3. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 4. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  VII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
  Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej
  wycofaniem.

VIII. Zawarcie umowy o wykonanie usługi jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o
zapoznaniu się z powyższymi informacjami, zrozumieniu ich i wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych – w celu wykonania umowy.